George Bacovia – Lood

De doodskisten van lood sliepen diep,

En de bloemen van lood en de begrafeniskleding –

Ik stond alleen in het grafgewelf… en er was wind …

En de rouwkransen van lood knarsten.

 Mijn geliefde van lood sliep omgekeerd

Op bloemen van lood, en ik begon hem te roepen –

Ik stond alleen naast het lijk … en het was koud …

En de vleugels van lood hingen.

 

Vertaald van het origineel Plumb van George Bacovia (1902)

http://www.poezie.ro/index.php/poetry/22561/Plumb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *